RDJ 96.6 FM » Genres

Lombolombony jiaby / Stéphanie

Anjara tsara tsy lany / Rebecca

Efa antagnan’olo / Khelene

Fialognana / Annicette

Hilefa / Joyce Mena Makoa

Aleva ambongadiny / Tence Mena

Masaka ampotiny / Black Nadia