RDJ 96.6 FM » Genres

Avy masiaka / Black Nadia

Iha malay / Stéphanie

Vamba / Rijade

Tsy ho ahy / Haingo Andriamanantena

Samy sefo / Tinah