RDJ 96.6 FM » Genres

Tara / ryXon

Ilay Kintana / Mirado

Tsy hanary anao / Mage 4

Lendrema / Erica

Firaisankina / Amboara

Fandresena / Allkiniah