RDJ 96.6 FM » Genres

Latsapaka / Njara Marcel

Amin’ny Fo / Nate Tex

Maha te Ho tia / Iaiky

Mbola Ho Ainao / Ga-Ei

Eo anilanao / Steph Rambi

Mbola hihira aho / Njakatiana

Mahere / D-Lain