RDJ 96.6 FM » Genres

Fitahianao / Zo Ryan

Ny antom-pisiako / Ny Avo

Mila vonjy / Voix de la louange

Aza avela / Reko Fy and his band

Sitrano aho / Mage 4

Mpatsaka vavy / Jaws Band

Fahatsarana / Gaëlle Rajaona